Πλαστικές κάρτες (PVC)
Σχεδιασμός και εκτύπωση πλαστικών καρτών (PVC) για σουπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, αθλητικούς ομίλους ( card member)