Ασημοτυπία & Ανάγλυφες 700gr
Σχεδιασμός και εκτύπωση ανάγλυφης κάρτας 700gr με τοπικό UV και ασημοτυπία. Ιδανικό για καρτελάκια προϊόντων.